اینستاگرام امروز در حال اعلام تغییر اساسی در صفحه اصلی برنامه است و در حال حاضر برگه Reels و Shop را به نوار پایینی می آورد، چیزی که شرکت برای مدتی آزمایش کرده است.

ویژگی Reels چند ماه پیش اولین ارایه خود را انجام داد و در فضای کوتاه به اشتراک گذاری ویدیو با رقبایی مانند TikTok رقابت می کند. با توجه به اینکه تیک تاک در برخی بازارها با مشکل و چالش هایی روبرو است، اینستاگرام با تبلیغات Reels و تشویق کاربران برای استفاده از این ویژگی، سود می برد.